Facebook Image

JKA-Staden


De karateschool van Staden 


Meisjes en jongens, dames en heren, jong of minder jong! Ook mensen die zowel op een competitieve als recreatieve wijze karate en zelfverdediging wensen te beoefenen, kunnen er op een aangepaste en deskundige begeleiding rekenen.

 

Karatetraining is geschikt als zelfverdediging, lichaamstraining (zowel fysisch als geestelijk) en ook steeds meer als wedstrijdsport.

 

Karate = zelfverdediging:

Door het gebruik van effectieve technieken iemand op afstand houden of uitschakelen.

Dit kan ook betekenen: iemand op een ander idee brengen.

Karate = lichaamstraining:

Fysieke lichaamstraining, voor het ontwikkelen van lenigheid, snelheid, coördinatie, uithouding, weerstand en kracht.

Karate = geestelijke training:

Voor het beoefenen van karate is "discipline" nodig. Met deze "discipline" wordt bedoeld dat de instructie bij karate vooral bestaat uit respect voor elkaar en erkenning van gezag. Een leerschool voor het leven.

Karate = sportbeoefening:

Karate is in zijn moderne vorm uiterst geschikt als wedstrijdsport. Een strikte reglementering zorgt ervoor dat kwetsuren bij karate uitzonderlijk voorkomen. (Veel minder dan bij balsporten)

 

 

 

 

Onze Sponsors