Facebook Image

Reglement

 

EEN DOJO IS EEN PLAATS DIE WORDT BETREDEN ZONDER SCHOENEN

 

 • Voor en na de training zorgen de aanwezige karateka's ervoor dat de dojo proper is.
 • Het is strikt verboden met vuile, natte schoenen de dojo te betreden.
 • Bij het binnenkomen van de dojo groet men, uit respect voor de trainingszaal, de trainers en de aanwezige collega´s. Maar vooral uit zelfdiscipline.
 • In de dojo heerst stilte. Steeds correct gekleed de dojo betreden en verlaten. Het omkleden gebeurt in de kleedkamers.
 • Men tracht tijdig in de les te zijn. De laatkomers mogen alleen de training aanvatten na toestemming van de Sensei of Sempai, daartoe nemen ze de SEIZA houding (geknield) aan. De laatkomer zal zichzelf spontaan een aangepaste opwarmingsoefening opleggen. Hierop wordt toezicht gehouden door de Sensei of Sempai.
 • Doe altijd schoenen aan indien je tijdens de training opeens een sanitaire stop maakt. Een toilet kan altijd vuil zijn en het is absoluut onhygiënisch om blootsvoets een toilet binnen te gaan. Probeer altijd vóór aanvang van de training de toiletten te benutten.
 • Altijd toestemming vragen aan de Sensei of Sempai als u de dojo wilt verlaten! Ook om terug binnen te komen altijd toestemming vragen (groeten bij het verlaten of binnenkomen).

 

Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, en de sportzaal. Wij zijn een karateclub en een sportclub.

 • Het is ten strengste verboden gebruik te maken van glazen flessen of ieder soort glas op het speelterrein, de kleedkamers en in de dojo.
 • Het is ten strengste verboden afval te laten rondslingeren. Het afval moet worden gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilbakken of vuilzakken.
 • Spreek uw trainer of iedere zwarte gordel altijd aan met  SEMPAI of SENSEI. 
 • Wees trots een karateka te zijn, draag die naam met eer. Bij het verlaten van de sportzaal blijven we bescheiden en maken geen lawaaihinder voor de buren of de straatbewoners.
 • Bij een ongeval of kwetsuren onmiddellijk de trainer verwittigen. Bij ernstige kwetsuren (laat ons hopen dat het nooit gebeurd) wordt er een document meegegeven voor de verzekering.
 • De rangschikking der karateka's is volgens graad, volgens anciënniteit der graad, volgens anciënniteit als clublid en volgens leeftijd.
 • De dojo wordt blootsvoets betreden.
 • Hygiëne is belangrijk
 • Kledij dient proper te zijn. Handen en voeten dienen proper te zijn, de nagels kort geknipt om verwondingen te vermijden.
  • De kleedkamers dienen proper gehouden te worden, de kledij ordelijk opgehangen.
  • De karateka´s moeten nette haren hebben die niet hinderen tijdens de les. Lange haren worden best opgestoken of in een staartje gedragen.
  • Metalen haarspelden, oorringen, ringen, halskettingen of andere juwelen worden niet gedragen tijdens de trainingen.
  • De dames dragen een effen witte T-shirt onder hun karate-gi.
  • Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te maken en om blessures te vermijden. Indien er vragen zijn wendt men zich rechtstreeks tot de Sensei of Sempai.
  • Wanneer men fysisch niet op en top in orde is, waarschuwt men de Sensei of Sempai.
  • Hoffelijkheid en respect voor de anderen is de deugd van alle gevechtssporten en dient te allen tijde op, voor en na de training aanwezig te zijn. Een lagere gordel aanvaardt de richtlijnen van een hogere gordel! Een hogere gordel respecteert een lagere gordel.
  • Heb respect voor elkaar zijn zwakheden, gebreken en talenten. We trainen “met” elkaar, niet “tegen” elkaar
  •  

   

Onze Sponsors