Facebook Image

Wat is Karate

Karate wordt vaak gezien als een agressieve vechtsport, waarbij voornamelijk mannen onder luid geschreeuw op

elkaar in hakken en trappen en waar stapels stenen moeten worden doorgeslagen. Niets is minder waar!!! 

Je hebt al intresse in karate getoond door deze site te bekijken, misschien doe je zelf al karate of weet je

al een beetje ervan.

Mocht je nog niks ervan weten, laat me je dan van de eventuele illusie afhelpen dat karate een 

'agressieve mannensport' zou zijn.

Maar wat is het dan wel?

 

WAT IS KARATE?

 

Karate is een oosterse gevechtssport - kunst maar is nauwelijks te vergelijken met vechtsporten, als boksen,

kick - boksen of thai boksen. Het eigenlijke doel van karate is om lichamelijk en geestelijk fit te blijven en de mogelijkheid

te hebben jezelf te verdedigen. Het is een dynamische sport waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van, vuiststoten,

trappen, en slagtechnieken. Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met één beslissende (tegen)aanval,

zonder behulp van wapens. Een belangrijk aspect bij karatebeoefening is het fysiek contact bij de uitvoering van 

een techniek. Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen contact en impact.

De karateka respecteerd de intgriteit van zijn oefenpartner. In onze club tolereren wij geen impact!

In de karate bestaan er drie onderdelen:

 

1) KIHON (de techniektraining)

Om een goede karateka te kunnen worden, moet men de technieken tot in de perfectie trainen.

Zonder deze basistraining is het echter onmogelijk de sterke standen, afweren, stoot en beentechnieken onder  

de knie te krijgen die nodig zijn voor de training met de partner.

 

2) KUMITE (partnertraining)

Tijdens de training met partner worden de getrainde basistechnieken in praktijk gebracht. Andere aspecten

worden nu belangrijk, zoals: timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en ...........controle.

 

3) KATA (stijloefeningen)

Onder kata verstaan wij een reeks bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 6 denkbeeldige tegenstanders, die uit

verschillende richtingen aanvallen. Kata bestaat hoofdzakelijk uit arm - en beentechnieken, lichaamswendingen 

en verplaatsingen

Onze Sponsors